3D SLOVA

 
3D slova su vrsta reklama koja često izgledaju vrlo elegantno i efektno. Samo ime govori da imaju treću dimenziju i njome se izdvajaju od svoje podloge. Izrađena mogu biti od raznih vrsta materijala (forex, pleksiglas, ekstrudirani polistiren, slova s alu i PVC rubnom trakom, metalna, drvena, ...), a time i sama njihova završna izvedba može biti drugačija pa tako mogu biti 3D slova koja svjetle i koja nemaju osvjetljenje.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edmeds24h.com